Mađarska – Najava pojedinih roba

  • Mađarska

Svaki prevoz tereta sa određenim tarifnim oznakama (PRI ČEMU JE POJEDINAČNO PAKOVANJE VEĆE OD 210l ILI SE TERET PREVOZI CISTERNAMA) potrebno je najaviti 24 časa pre ulaska na teritoriju Mađarske nadležnim kontrolnim organima u županiji u kojoj se ulazi na teritoriju Mađarske.

Postupak najave se može raditi dvojako:

  • fizički – putem obrasca NAV_J32 obrasca, čiju elektronsku verziju i uputstvo za popunjavanje istog, možete preuzeti OVDE (obrazac je dostupan samo na mađarskom jeziku) i
  • elektronski – putem korisničkog programa NAV_J32 Report on Transport, koju možete preuzeti OVDE.

Spisak tarifnih oznaka roba koje podležu najavi i obaveštenje o načinu najave roba možete preuzeti OVDE.

Prema pomenutom obaveštenju strana pravna lica mogu vršiti prijavu sa štampanom verzijom NAV_J32 obrasca, koji bi trebalo da pošalju nadležnim kontrolnim organima Mađarske u županiji u kojoj se ulazi na teritoriju Mađarske. Spisak nadležnih kontrolnih organa možete pronaći OVDE.