MAĐARSKA: OBAVEZA POPUNJAVANJA DNEVNIKA PUTOVANJA CEMT DOZVOLE

12/06/2019
HUN

Izmenom Vladinog Dekreta br. 261/2011. (12.7.) Mađarska je 2017. godine uvela obavezu popunjavanja rubrike „Posebne napomene“ u dnevniku putovanja CEMT dozvole.