MINISTARSTVO FINANSIJA – JAVNA RASPRAVA O ŠEST NACRTA ZAKONA

09/11/2022

Ministarstvo finansija je juče objavilo javnu raspravu na šest nacrta zakona i to:

  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – izmene se odnose na poreska krivična dela, odnosno dodaju se novi članovi koji se odnose na postavlјanje branioca po službenoj dužnosti, dodati su novi članovi “Nedozvolјen promet opreme za fiskalizaciju” i “Nedozvolјen promet računovodstvenih i drugih softvera”
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – umanjene su stope doprinosa za 1%, takođe ovim nacrtom predviđeno je produženje poreskih olakšica za novozaposlena lica do 31. decembra 2023. godine.
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji – obrisana je vrednost prometa po poreskim stopama sa fiskalnog računa; Takođe, u toku inspekcijskog nadzora zabrana vršenja delatnosti je do sada bila do godinu dana, sada ovim nacrtom žele da predvide da glasi od godinu dana (ovom formulacijom daju prostor da zabrana bude čak i više), dodali su takođe da obvezniku fiskalizacije kome je privremeno oduzet PIB da se rešenjem oduzima bezbednosni element
  • Nacrt Zakona o PDV-u,
  • Nacrt Zakona o porezima na imovinu
  • Nacrt Zakona o porezu na dohodak građana.

Udruženje je u više navrata tražilo od Ministarstva izmenu neoporezivog iznosa troška naknade za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu (trenutno 50 evra) i dobilo odgovor da je Ministasrtvo to uzelo u razmatrnje, a uvidom u Nacrt uočeno je da promene nema. S tim u vezi Udruženje će uzeti učešće u Javnoj raspravi, ali pozivamo i sve prevoznike da pojedinačno pošalju svoj zahtev kako bi se pokazala potreba za ovom izmenom. Komentare treba slati na fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 14. novembra 2022. godine, do kraja radnog vremena.

Jedno od pisama kojim se obraćamo ministru možete preuzeti OVDE kako bi videli obrazloženje.

Tagovi: