MUP – OMOGUĆENO ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DOBIJANJE UVERENJA O (NE)KAŽNJAVANJU

05/06/2019
SRB

Od 3. juna 2019. godine omogućena je usluga izdavanja Uverenja o (ne)kažnjavanju na Portalu eUprava.

Ova usluga je namenjena svim punoletnim fizičkim licima državljanima Republike Srbije koja žele da podnesu zahtev elektronski i plate sve troškove i administrativne takse putem Portala eUprava za dobijanje Uverenja o (ne)kažnjavanju elektronskim putem, a preuzimanje Uverenja se vrši u policijskoj upravi po mestu prebivališta. Takođe, ukoliko svrha Uverenja zahteva plaćanje administrativne takse i to je moguće elektronski uraditi putem Portala eUprava.

Podnosilac zahteva za izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju neophodno je da bude prijavljen na Portalu eUprava (korisničkim imenom i lozinkom, ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom) kako bi se usluga pokrenula.

Tagovi: