NEMA VIŠE SLOVA “Č”, “Ć”, “Š”, “Ž” I “Đ” NA REGISTARSKIM TABLICAMA

26/07/2017

Dana 21.07.2017. stupile su na snagu izmene i dopune Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila (“Sl. glasnik RS”, br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015 i 71/2017) koje isključuju upotrebu slova sa dijakritičkim znacima na registarskim tablicama.