NOVA ODLUKA VLADE RS O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZE

12/08/2022

Vlada RS je dana 11. jula 2022. godine donela Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2022).