NOVA OVLAŠĆENJA SAOBRAĆAJNIH INSPEKTORA

11/09/2019

Saobraćajni inspektori pri Izvršnoj agenciji Rijkswaterstaat ministarstva nadležnog za saobraćaj Holandije dobili su nova ovlašćenja.