NOVI OGLAS: KUPOVINA TRANSPORTNE FIRME

26/06/2024
SRB

Strana transportna firma bi kupila srpsku transportnu firmu sa Licencom za obavljanje međunarodnog prevoza i sa dobrom kreditnom sposobnošću. Uslov je da firma poseduje na svom planu više CEMT dovola sa važnošću u Rusiji.