NOVINE U SLUČAJU TRANSPORTA OTPADA NA TERITORIJI AUSTRIJE

07/03/2022

U Austriji su 10. decembra 2021. godine stupile na snagu izmene i dopune Saveznog zakona o upravljanju otpadom.