NOVO REŠENJE O REŽIMU SAOBRAĆAJA TERETNIH VOZILA

26/11/2019
SRB

Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda doneo je novo Rešenje o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanja na teritoriji grada Beograda (“Sl. list grada Beograda”, br. 98/2019) kojim je utvrđen režim saobraćaja teretnih vozila koja nisu u tranzitu i zaprežnih vozila i snabdevanje na teritoriji grada Beograda, na ulicama i putevima koji su u nadležnosti Sekretarijata za saobraćaj.