OBJAVLJEN CENOVNIK EVROVINJETA ZA 2022. GODINU

01/12/2021

Države u kojima se koriste evrovinjete objavile su nove cene evrovinjeta koje će se primenjivati od 1. januara 2022. godine. Iznosi naknada nisu menjani u odnosu na one koji su trenutno na snazi.

U narednoj tabeli prikazane su cene evrovinjeta izražene u evrima.

Evro kategorija Evro 5 Evro 6
Broj osovina 1-3 4+ 1-3 4+
dnevna 12 12 12 12
nedeljna 21 35 20 33
mesečna 79 132 75 125
godišnja 796 1.327 750 1.250

Kompletan cenovnik možete pogledati na zvaničnom sajtu Evrovinjeta.

Udruženje podseća članove, da evrovinjete predstavljaju sistem naplate naknade za korišćenje puteva u Danskoj, Luksemburgu, Holandiji i Švedskoj. Evrovinjete se primenjuju na vozila ukupne dozvoljene mase veće od 12 tona koja se kreću putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i auto-putevima pomenutih zemalja.