ODGOVORI EVROPSKE KOMISIJE NA NEKA PITANJA O PAKETU MOBILNOSTI

16/12/2020

Poštovani članovi, Evropska komisija je nakon usvajanja Paketa mobilnosti (Mobility package) čije su neke odredbe već stupile na snagu 20. avgusta 2020. godine u državama članicama EU, dala odgovore na najčešće postavljena pitanja.