Ograničenje unosa goriva

Država Ograničenje unosa goriva Informacija od:
Albanija 200 litara ne podleže carinjenju Jul 2015. godine
Austrija Nema ograničenja Jun 2005. godine
Azerbejdžan 200 litara ne podleže carinjenju Avgust 2008. godine
Belgija Nema ograničenja Oktobar 2006. godine
Belorusija Nema ograničenja Februar 2007. godine
BiH Nema ograničenja Po Sporazumu
Bugarska Nema ograničenja Po Sporazumu
Crna Gora Nema ograničenja Po Sporazumu
Češka Nema ograničenja Maj 2004. godine
Estonija Nema ograničenja Jun 2006. godine
Finska Nema ograničenja Po Sporazumu
Francuska 200 litara ne podleže carinjenju*
Grčka 350 litara ne podleže carinjenju* (1) Decembar 2021. godine
Holandija Nema ograničenja Mart 2007. godine
Hrvatska Nema ograničenja Po Sporazumu
Irska Nema ograničenja Novembar 1999. godine
Italija Nema podataka
Letonija Nema ograničenja Jul 2009. godine
Litvanija Nema ograničenja Maj 2009. godine
Luksemburg Nema ograničenja Mart 2007. godine
Mađarska Nema ograničenja Decembar 2004. godine
Moldavija Nema ograničenja Februar 2004. godine
Nemačka Nema ograničenja Septembar 2005. godine
Norveška 600 litara ne podleže carinjenju Jun 2000. godine
Poljska 600 litara ne podleže carinjenju Po Sporazumu
Portugal Nema ograničenja Januar 2007. godine
Rumunija Nema ograničenja Maj 2009. godine
Rusija Nema ograničenja Po Sporazumu
Slovačka Nema ograničenja Po Sporazumu
Slovenija Nema ograničenja Po Sporazumu
Španija Nema ograničenja 2000. godina
Švajcarska Nema ograničenja Mart 2008. godine
Švedska 400 litara ne podleže carinjenju Oktobar 1999. godine
Turska 550 litara ne podleže carinjenju Jun 2013. godine
Ukrajina Nema ograničenja 2000. godina

Prevod dokumenata preuzetih sa www.iru.org

* U navedenim državama ograničenje unosa goriva se odnosi na sva vozila koja na teritoriju ove države ulaze iz države koja nije članica EU.

(1) GRČKA: 350 litara za vučno vozilo u fabrički ugrađenim rezervoarima ne podleže carinjenju, dok priključna vozila sa agregatima za kontrolu temperature tovarnog prostora mogu imati do 200 litara goriva u sopstvenom rezervoaru.

Navedene količine goriva ne podležu carinjenju i odnose se isključivo na gorivo koje se nalazi u fabrički ugrađenim rezervoarima. Na svaki litar uvezenog goriva preko dozvoljene količine obračunava se carina.

Neprijavljivanje goriva koje prevazilazi odobrene količine smatra se nedozvoljenim unosom goriva, pa se u skladu sa tim izriču kazne i naplaćuje carinjenje.