OPREZ U SLUČAJU PREVOZA SPECIFIČNIH ROBA

08/07/2020

Zbog stalnih problema kod prevoza specifičnih roba, koje podležu posebnim akcizama i postupcima, savetujemo prevoznike da se pre nego prihvate posao dobro raspitaju o klijentu za koga voze, dažbinama koje će u slučaju propusta morati da plate i slično.