OSNOVNE INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRANSPORT OTPADA

11/06/2019
SRB

Zahtev za izdavanje dozvole za transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine, na memorandumu firme u slobodnoj formi, overen potpisom i pečatom ovlašćenog lica.

Tagovi: