PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

24/07/2020

Na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, broj 95/2018, 49/2019 i 86/2019) a koji je počeo sa primenom prošle godine privredni subjekti obveznici su plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.