PODSEĆAMO: IZUZEĆE OD ZABRANA KRETANJA U MAĐARSKOJ

21/12/2023
HUN

Udruženje podseća prevoznike o izuzeću zabrana kretanja u Mađarskoj.