PODSEĆAMO – LIBERALIZACIJA PREVOZA ZA I IZ TREĆIH ZEMALJA SA BUGARSKOM

09/06/2020
BGR

Kako smo već pisali na sastanku srpsko-bugarske Mešovite komisije održanom 2. i 3. decembra 2019. godine u Beogradu, delegacije su dogovorile da počevši od 1. jula 2020. godine, u periodu od godinu dana, realizuju pilot projekat koji predviđa liberalizaciju prevoza za i iz trećih zemalja.

Tagovi: