PODSEĆAMO O OBAVEZI POPUNJAVANJA DNEVNIKA PUTOVANJA CEMT DOZVOLE

16/06/2020
HUN

Kako se u poslednjem periodu povećao broj kažnjavanja podsećamo članove da je 2017. godine Mađarska uvela obavezu popunjavanja rubrike „Posebne napomene“ u dnevniku putovanja CEMT dozvole.

Tagovi: