PODSEĆAMO – PREVARA POZIV ZA UPIS REGISTAR

06/04/2020

Upozoravamo članove da su se nakon određenog perioda vremena ponovo pojavili slučajevi kontaktiranja firmi u vidu slanja poslovne ponude od strane firme European Business Number.