Ponuda usluga kompanije Coface Srbija (naplata potraživanja, izveštaji o firmama i sl.)

Sa ciljem da pomogne svojim članovima u proveri budućih poslovnih partnera i naplati potraživanja Udruženje je potpisalo Memorandum o saradnji sa kompanijom Coface Srbija.

Izbegnite probleme sa naplatom svojih potraživanja.