PONUDA USLUGA UVOĐENJA SISTEMA MENADŽMENTA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA

21/02/2022

Konsultant Periša Nicović članovima Udruženja nudi uslugu uvođenja sistema menadžmenta.

U ponudi su sledeći menadžment sistemi:

• Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015
• Sistem menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima standarda ISO 14001:2015
• Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravlјem na radu prema zahtevima standarda ISO 45001:2018

Sva tri sistema se mogu uvoditi pojedinačno ili u bilo kojoj kombinaciji. Pored ovih sistema na zahtev korisnika mogu se uvesti i drugi sistemi (bezbednost informacija prema ISO 27001:2013, kontinuitet poslovanja prema ISO 22301 i drugi).
Cena uvođenja sistema menadžmenta se definiše prema složenosti organizacije, broju zaposlenih, obima sistema koji se uvode i dodatnih zahteva.

Konsultant g. Periša Nicović poseduje dugogodišnje iskustvo u konsultanskim poslovima u oblasti standardizacije kao i u transportu, društvenom i privatnom sektoru. Uspešnim rešavanjem problema u poslovanju transportnih preduzeća i pružanju najboljih rešenja konsultant g. Periša Nicović danas uspešno sarađuje sa transportnim kompanijama.

Kontakt:

Periša Nicović

tel: +381 11 8063 464

mob. tel. 063 212 889

E-mail:perisa.nicovic@gmail.com