Osiguranja

U cilju obezbeđivanja što šireg pokrića prilikom ugovaranja osiguranja ugovoreni su posebni uslovi osiguranja sa partnerskim kućama za članove Udruženja, i to za:

  • KASKO OSIGURANJE;
  • CMR OSIGURANJE;
  • PUTNO OSIGURANJE VOZAČA.

Pored specijalnog popusta koji se odobrava članovima Udruženja prilikom obračuna premije ugovoreni su i posebni uslovi osiguranja prilagođeni potrebama transportnih firmi.

Za  više informacija o uslovima kontaktirajte sa nama.