Posredništvo u transportu

Ponude koje dobijemo rade se po važećem cenovniku koji je objavljen na sajtu Udruženja (osim za zemlje koje nisu definisane cenovnikom) i objavljuju se putem aplikacije. Prevoznik koji se prvi javi na broj iz obaveštenja dobija prevoz. Sve se prati putem računara da ne bismo došli u situaciju da se favorizuju određena preduzeća.

Posredovanje u angažovanju transportnih kapaciteta članova Poslovnog udruženja “Međunarodni transport” vrši se po cenama definisanim odlukom Upravnog odbora. Ideja je da ovaj cenovnik kasnije zaživi i kao naš “esnafski” cenovnik. O promenama cena i drugih uslova cenovnika bićete obaveštavani putem sajta, imejla ili aplikacije. Za eventualnu pomoć prilikom korišćenja cenovnika, možete se obratiti Udruženju.

 

CENOVNIK PREVOZA MOŽETE PREUZETI OVDE (2018)

Objašnjenje cenovnika prevoza

  • Cene u cenovniku se odnose na klasična vozila sa ciradom nosivosti 24t, dok se za ADR vozila, hladnjače, cisterne i vozila sa maksimalnom zapreminom, cene uvećavaju na sledeći način:

 Tip vozila   Doplata
hladnjače izvoz +20%
  uvoz +5%
cisterne izvoz +5%
  uvoz +50%
ADR   +100 eur
zapremina >100m3   +5%
  • Dotovari se računaju na sledeći način:
UC= [ ( OS + 0,2 x OS ) : 13 x N ] + X + Y + D
gde je:
UC=ukupna cena
OS=osnovna cena za relaciju po cenovniku
N= broj dužnih metara za koju se računa cena prevoza
X= broj utovarnih mesta (ili istovarnih, u zavisnosti
koji broj je veći) pomnožen sa 100€
Y= broj carinjenja u Srbiji pomnožen sa 150€
D=dodatne doplate (ADR, cisterna, hladnjača,…)
  • cena autodana zbog zadržavanja ili stajanja vozila za prevoz robe iznosi 250 eura za svaki započeti dan za vozilo sa ceradnom nadgradnjom, odnosno 300 eura za svaki započeti dan za vozilo sa specijalnom nadgradnjom (hladnjača, cisterna i sl.). 

  • Ovim putem Vas pozivamo da bilo usmeno ili pismeno date sugestije i predloge vezane za cenovnik!