Posredništvo u transportu

Ponude koje dobijemo rade se po važećem cenovniku koji je objavljen na sajtu Udruženja (osim za zemlje koje nisu definisane cenovnikom) i objavljuju se putem aplikacije. Prevoznik koji se prvi javi na broj iz obaveštenja dobija prevoz. Sve se prati putem računara da ne bismo došli u situaciju da se favorizuju određena preduzeća.

Posredovanje u angažovanju transportnih kapaciteta članova Poslovnog udruženja “Međunarodni transport” vrši se po cenama definisanim odlukom Upravnog odbora. Ideja je da ovaj cenovnik kasnije zaživi i kao naš “esnafski” cenovnik. O promenama cena i drugih uslova cenovnika bićete obaveštavani putem sajta, imejla ili aplikacije. Za eventualnu pomoć prilikom korišćenja cenovnika, možete se obratiti Udruženju.

 

CENOVNIK PREVOZA MOŽETE PREUZETI OVDE (2018)

Objašnjenje cenovnika prevoza

  • Cene u cenovniku se odnose na klasična vozila sa ciradom nosivosti 24t, dok se za ADR vozila, hladnjače, cisterne i vozila sa maksimalnom zapreminom, cene uvećavaju na sledeći način:

 Tip vozila   Doplata
hladnjače izvoz +20%
  uvoz +5%
cisterne izvoz +5%
  uvoz +50%
ADR   +100 eur
zapremina >100m3   +5%
  • Dotovari se računaju na sledeći način:
UC= [ ( OS + 0,2 x OS ) : 13 x N ] + X + Y + D
gde je:
UC=ukupna cena
OS=osnovna cena za relaciju po cenovniku
N= broj dužnih metara za koju se računa cena prevoza
X= broj utovarnih mesta (ili istovarnih, u zavisnosti
koji broj je veći) pomnožen sa 100€
Y= broj carinjenja u Srbiji pomnožen sa 150€
D=dodatne doplate (ADR, cisterna, hladnjača,…)

Ovim putem Vas pozivamo da bilo usmeno ili pismeno date sugestije i predloge vezane za cenovnik!