Postani član

Poštovani,

Ukoliko želite da postanete član Udruženja  potrebno je da popunite Pristupnicu.

Skeniranu popunjenu pristupnicu zajedno sa kopijom Licence, pošaljete na mejl office@pumedtrans.com. Original Pristupnicu nam pošaljite poštom na adresu Milutina Bojića 2/I, Beograd.

Za sva pitanja ostajemo na raspolaganju.

Preuzmi pristupnicu