POVRAĆAJ DELA NEMAČKE PUTARINE KOJA NIJE U SKLADU SA PROPISIMA EU

23/11/2020

Poštovani članovi, Evropski sud pravde je 28. oktobra 2020. godine presudio da iznos nemačke putarine za teška teretna vozila nije u skladu sa evropskim zakonom. Pri određivanju visine putarine za teretna vozila, u skladu sa direktivom Evropske Unije, mogu se uklјučiti samo troškovi infrastrukture. Međutim, Savezna Vlada je pri određivanju visine putarine u obzir uzela i troškove saobraćajne policije, iako oni ne predstavlјaju troškove za rad infrastrukture. Shodno tome, nemačka putarina za teretna vozila je, u svakom iznosu u kome je bila zasnovana na troškovima saobraćajne policije, suprotna od evropskog zakona.