POZIV ČLANOVIMA DA DOSTAVE PODATKE O INCIDENTIMA SA KRAĐOM TERETA

15/12/2021

Udruženje kao član organizacije TAPA EMEA poziva sve članove da dostave podatke o incidentima sa krađom tereta koji su se dogodili u 2021. godini.

Za samo hiljadu dana, ova organizacija prikupila je podatke o hiljadama krađa tereta u vrednosti od preko 500 miliona evra. Svaki poslati izveštaj može pomoći u povećanju bezbednosti robe koja se prevozi drumskim transportom jer pruža informacije kada i gde se dešavaju incidenti, kao i informacije o načinu rada kradljivaca i o ciljanim proizvodima. Od 2022. godine biće uspostavljen i novi alat – TAPA EMEA Intelligence Sistem – sa poboljšanim mogućnostima analize i mapiranja, kao i integracijom sa TAPA bezbednosnim standardima i bazama podataka o bezbednom parkiranju. Prikupljeni podaci će biti od koristi svim prevoznicima jer će im omogućiti bolje upravljanje rizikom i mogućnost izbegavanja incidentnih situacija a takođe su od vitalnog značaja za sprovođenje zakona i krivičnih postupaka protiv prestupnika.

Trenutno se vrši prikupljanje podataka o incidentima koji su se dogodili tokom 2021. godine. Lica i kompanije koji incidente prijave ostaće anonimni. Rok za prijavu incidenata je 20. januar 2022. godine. Svi prevoznici koji imaju podatke o incidentima u vezi sa krađom tereta mogu iste da dostave Sekretarijatu Udruženja slanjem na mejl office@pumedtrans.com.

Tagovi: