POZIV ZA OBUKU ZA CARINSKE ZASTUPNIKE

06/09/2021

Poštovani članovi, kolege iz asocijacije špediterskih društava i agenata PU „Transport i logistika“ su nas obavestile o održavanju obuke za carinske zastupnike.