PRIJAVA PROBLEMA U RADU INSPEKCIJA NA GRANIČNIM PRELAZIMA

13/08/2021

Pozivamo članove da prijave sve probleme u radu inspekcija na graničnim prelazima (veterinarske, fitosanitarne).

Naime, sve je više pritužbi na rad/nerad i stajanje vozila zbog toga. Nakon prikupljanja svih problema Udruženje će organizovati sastanak sa nadležnima.

Prijave možete poslati na office@pumedtrans.com ili na 0113247147.