PRIJAVA VOZAČA KOJI SE UPUĆUJU U POLJSKU

19. avgusta 2023. godine stupila je na snagu Uredba o pravilima za upućivanje vozača na teritoriju Poljske. Prema ovom propisu, na vozača zaposlenog u privrednom društvu iz države članice EU ne primenjuju se odredbe o upućivanju u radni odnos u toku bilateralnog i tranzitnog prevoza, Obavljanje kabotaže i prevoza iz treće zemlje zahteva prethodno obaveštenje vozača u IMI sistemu i izdavanje deklaracije o slanju.

Na vozača zaposlenog u preduzeću iz zemlje van EU (vozači iz Srbije) ne primenjuju se odredbe o slanju samo kada se obavlja tranzitni prevoz. Za obavljanje bilateralnog prevoza i za/iz treće zemlje potrebno je da se vozač prijavi poljskom sistemu – u elektronskom obliku, a vozaču izda deklaracija u papirnoj formi.

Elektronska prijava vozača putem portal BIZNES

Najkasnije na dan slanja, prevoznik mora dostaviti deklaraciju o slanju na interaktivnom PDF obrascu i poslati je onlajn, preko portal BIZNES. Elektronsku deklaraciju koja treba da bude potpisana kvalifikovanim potpisom prevoznik popunjava preko sledećeg LINKA, snima na računaru i šalje kao prilog preko portala BIZNES.

Interaktivni PDF obrazac koji se onlajn dostavlja putem portal BIZNES sadrži sledeće podatke:

 • naziv i adresa prevoznika koji šalje vozača na teritoriju Poljske;
 • broj odgovarajuće dozvole potrebne za međunarodni drumski prevoz;
 • ime i prezime osobe određene za kontakt sa nadležnim organima i ovlašćene da predstavlja prevoznika;
 • ime i prezime, adresu prebivališta i broj vozačke dozvole vozača;
 • očekivani datum početka i završetka slanja vozača u Poljsku;
 • datum početka ugovora o radu vozača;
 • registarski broj motornog vozila kojim se vrši transport;
 • da li je u pitanju usluga prevoza robe/putnika ili kabotaža.

Uputstvo o registraciji koja mora biti urađena pre dalje procedure popunjavanja (gore objašnjene) dostupno je OVDE.

Potvrda za vozača

Prevoznik je u obavezi da vozaču pre slanja na put izda potvrdu u pisanoj formi. Pomenuta potvrda mora biti popunjena isključivo putem računara ili pomoću pisaće mašine. Ukoliko se potvrda popuni ručno olovkom kontrolni organ na putu smatraće da vozač nema potrebnu potvrdu. Prilikom popunjavanja potvrde potrebno je uneti sve tražene podatke. Potvrdu koju je potrebno da vozač ima u vozilu dostupna je u pdf i word formatu.

Prevoznik iz treće zemlje koji šalje vozača na teritoriju Poljske mora da obezbedi da vozač ima na raspolaganju sledeća dokumenta prilikom kontrole kod sebe:

 • potvrdu u papirnoj formi kao potvrda o slanju vozača na teritoriju Republike Poljske potpisana od strane predstavnika prevoznika i vozača;
 • tovarni list i potrebne dozvole za konkretan prevoz;
 • tahografske zapise.

S obzirom na to da je elektronsku deklaraciju potrebno slati onlajn, a da je za onlajn slanje potreban kvalifikovan elektronski potpis, u dopisu nadležnog ministarstva Poljske je navedeno da se kvalifikovan potpis može kupiti od jednog od dobavljača sa sertifikatom na teritoriji Poljske. U najpopularnije kvalifikovane potpise koji su potvrđeni na veb sajtu BIZNES spadaju:

 1. Sigilium Sign,
 2. Szafir 2.0;
 3. proCentrum SmartSign;
 4. PEM-HEART 3.9;
 5. SecureDoc 2 firmy EuroCert.

Elektronski potpis kompanije Eurocert

Poljska kompanija Eurocert obratila se Udruženju i dostavila je ponudu za izdavanje poljskog kvalifikovanog elektronskog potpisa prevoznicima.  Najbrža opcija koju je kompanija Eurocert dala je Cloud potpis ECSigner + verifikacija identiteta onlajn, koja može da se realizuje u roku od 24 sata.

Kvalifikovan elektronski potpis je moguće pribaviti slanjem upitnika kompaniji Eurocert ili kupovinom istog na portalu e-shopa pomenute kompanije.

Koraci za podnošenje zahteva za kupovinu elektronskog potpisa slanjem upitnika je sledeći:

 1. Slanje popunjenog UPITNIKA na mejl marta.smoderek@eurocert.pl;
 2. Dostavljanje ugovora i fakture prevozniku;
 3. Potpisivanje ugovora putem Signius platforme, a pre samog potpisivanja vršiće se provera identiteta (trajanje u proseku 20 minuta);
 4. Dobijanje elektronskog potpisa u Cloud-u sa uputstvima za aktivaciju.

Uputstvo u kome su dati koraci za dobijanje elektronskog potpisa slanjem formulara dostupno je OVDE.

Koraci za podnošenje zahteva za kupovinu elektronskog potpisa putem e-shopa je sledeći:

 1. Na portalu e-shopa odabrati proizvod ECSigner + verifikacija identiteta onlajn. Za ostvarivanje popusta od 10 % potrebno je uneti sledeći kod: 10_PUMEDTRANS_MS1;
 2. Plaćanje se može izvršiti elektronski platnim karticama, a nakon uplate vaučer će automatski biti poslat na mejl adresu (primer mejla potvrde o plaćanju dostupan je OVDE);
 3. Prema uputstvu koje će biti dostavljeno na mejl nakon plaćanja, potrebno je kreirati nalog na portal.eurocert.pl  i uneti vaučer koji je poslat na mejl;
 4. Nakon unosa vaučera, potrebno je popuniti podatke, a zatim prema uputstvima preuzeti aplikaciju Nect Wallet app i dalje nastaviti sa registracijom. Uputstvo u vezi sa instalacijom pomenute aplikacije dostupno je OVDE.
 5. Nakon uspešne verifikacije biće poslat kvalifikovani elektronski potpis u Cloud-u sa daljim uputstvima.

Važna napomena: Prilikom unosa podataka prihvataju se samo podaci iz pasoša.

Kompanija Eurocert je članovima Udruženja omogućila popust od 10 %  za kupovinu elektronskog potpisa.

Ponuda kompanije Eurocert dostupna je OVDE.

Ponuda kompanije Move Expert

Kompanija Move expert koja već dugi niz godina sarađuje sa Udruženjem u vezi sa izradom sertifikata za vozače u Francuskoj i Nemačkoj dostavila je Udruženju ponudu za uslugu zastupanja i izdavanja deklaracija za vozače koji se šalju na rad u Poljsku.

Kompanija Move expert članovima Udruženja nudi uslugu slanja deklaracija na portal BIZNES kao i uslugu zastupanja srpskih firmi pred nadležnim kontrolnim organima Poljske (u slučaju kontrole, problema i ostalo). U nastavku su dati iznosi naknada za zastupanje na godišnjem nivou u zavisnosti od broja izdatih deklaracija, izraženi u evrima bez PDV.

Broj sertifikata Fiksna naknada*  Slanje deklaracije + zastupanje u Poljskoj (bez fiksne naknade) 
do 25 100 150
od 26 do 50 100 300
Od 51 do 100 100 500
Od 101 do 150 100 750
Od 151 do 200 100 1000
Od 201 do 250 100 1250
Od 251 do 500 100 2000
Više od 500 100 3200

Za prvih 100 prevoznika koji potpišu ugovor sa Move expertom za uslugu zastupanja u Poljskoj godišnja naknada biće obračunata bez fiksne naknade.

Prevoznici koji su zainteresovani za uslugu zastupanja Move experta u Poljskoj mogu kontaktirati Sekretarijat Udruženja za dobijanje informacije o daljim koracima.

Ažurirano 27.09.2023. godine

Prilikom slanja deklaracije preko BIZNES portala kad je potrebno izabrati inspekciju, umesto Instytucje Centralne,  u padajućem meniju je potrebno je odabrati Głowny Inspektorat Pracy, kao što je prikazano na slici ispod.

Svi ostali koraci ostaju isti.