PRIMENA ČLANA 47a. ZAKONA O TRANSPORTU OPASNE ROBE

05/04/2019

Uprava carina izdala je obaveštenje vezano za pravilnu i jednobraznu primenu člana 47a. Zakona o transportu opasne robe.