Provera da li je plaćena putarina u Turskoj

12/08/2015

Prema informacijama koje smo dobili od kolega, Generalna direkcija za autoputeve Republike Turske je pokrenula internet aplikaciju putem koje je moguće proveriti da li su vozila koja su se kretala po autoputevima u Turskoj zaista platila putarinu. Iz dosadašnjih konsultacija došlo se do zaključka da postoje domaća vozila koja ima evidentiranih prolaska bez plaćanja pa savetujemo da proverite sva svoja vozila:

Do aplikacije se dolazi klikom OVDE.

 1. Koraci za proveru vozila su:
  Kliknuti pri vrhu otvorene stranice na lupu sa tekstom na turskom jeziku “GEÇİŞ İHLALİ SORGULA”
 2. Na sredini stranice otvaraju se polja za unos registarskih oznaka vozila i šifre, pri čemu registraciju treba uneti u gornje, šire polje, velikim slovima bez razmaka. Oznake srpske latinice Ž, Ć, Č, Đ, Š se ne prihvataju već se umesto se unose Z, C, C, D, S
 3. U donje, manje polje treba ukucati šifru koja je data u vidu captcha koda
 4. Kliknuti na “Sorgula”

Za vozila koja su imala evidentirane prolaske bez plaćanja u donjem delu stranice pojaviće se tabela sa kolonama:

 • Redni broj
 • Datum i vreme
 • Put na kome je evidentiran prolazak
 • Mesto, naplatna rampa
 • Iznos koji je bilo potrebno uplatiti
 • Obračunata kazna
 • Obračunata kazna sa umanjenjem*

Sekretarijat Udruženja je stupio u kontakt sa kolegama iz turskog udruženja u cilju razjašnjavanja situacije. O svim dodatnim informacijama kao i načinu izmirivanja dugovanja ćemo Vas naknadno obavestiti.