REŠAVANJE PROBLEMA VREMENSKIH GUBITAKA VOZILA NA CARINARNICAMA I NAPLATE TERMINALA

21/05/2021

Još jednom molimo i druge prevoznike da nam pošalju račune sa parkinga (terminala) kada su vozila tamo upućivana radi carinjenja.

Tagovi: