REŠAVANJE PROBLEMA VREMENSKIH GUBITAKA VOZILA NA CARINARNICAMA I NAPLATE TERMINALA

18/05/2021

Poštovani članovi, obaveštavamo vas da je Udruženje ponovo insistiralo na rešenju problema prevelikih čekanja na unutrašnjim carinarnicama ali i ukidanju obaveze plaćanja parkinga vozilima u carinskom postupku. Kako bi se dalje nastavilo sa inicijativom potrebni su nam računi sa svih terminala koji su pod naplatom.