Rezervacija trajekta

Udruženje vrši rezervacije trajekta na svim relacijama u Evropi.

Naime, članovi Udruženja mogu preko Sekretarijata rezervisati mesta na trajektima bez plaćanja agencijama.