REZULTATI FEBRUARSKE ROADPOL KONTROLE

04/04/2022

U periodu od 14. do 20. februara sprovedena je ROADPOL kontrola koja je bila usmerena na vremena vožnje i odmora vozača, manipulaciju tahografima, osovinska opterećanja i tehničku ispravnost vozila.

Tagovi: