SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ GRADA BEOGRADA DONEO IZMENE REŠENJA O REŽIMU SAOBRAĆAJA TERETNIH VOZILA

28/10/2021
SRB

Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda doneo je izmene i dopune Rešenja o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanja na teritoriji grada Beograda (“Sl. list grada Beograda”, br. 98/2019, 7/2020, 105/2020, 114/2020, 7/2021 i 83/2021) kojim je utvrđen režim saobraćaja teretnih vozila koja nisu u tranzitu i zaprežnih vozila i snabdevanje na teritoriji grada Beograda, na ulicama i putevima koji su u nadležnosti Sekretarijata za saobraćaj.

Tagovi: