SIPSI SERTIFIKATI U ELEKTRONSKOJ FORMI

16/12/2019
FRA

Kompanija Move expert obratila se ministarstvu nadležnom za rad Francuske sa zahtevom da se razjasni pogrešno tumačenje kontrolnih organa u vezi posedovanja SIPSI sertifikata u elektronskoj formi.