SLOVENIJA – INFORMACIJE O PARKIRANJU I OZNAČAVANJU VOZILA NA ODMORIŠTIMA AUTO-PUTEVA I BRZIM PUTEVIMA

03/09/2021

Dana 11. 8. 2021. godine stupila je na snagu izmena Zakona o pravilima saobraćaja na putevima, koja reguliše parkiranje vozila na odmorištima na auto-putevima i brzim putevima.