Slovenija – Najava pojedinih roba

Izmenama i dopunama Zakona o trošarinama (ZTro-1) Slovenija je definisala pojačanu kontrolu proizvodnje, prerade, skladištenja i prevoza pojedine robe za koje je potrebna prethodna najava Upravi carina Slovenije.

U skladu sa definisanom pojačanom kontrolom pojedine robe, od 1. juna 2024. godine na snagu stupaju i izmene u pogledu spiska robe za koju je potrebna prethodna najava kao i u pogledu načina dostavljanja prethodne najave Upravi carina Slovenije.

Zaključno sa 31. 5. 2024. godine obaveza najave prevoza odnosi se na robu sledećih tarifnih oznaka:

 • proizvodi tarifnih oznaka 2710 19 91, 2710 19 99, 2710 20 90 ( ulja tarifnih oznaka 2710 19 91 i 2710 19 99 koja sadrže biodizel) i 3826 00 90 (biodizel i njegove mešavine, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijenih od bituminoznih minerala);
 • proizvodi tarifnih oznaka 2401 10 i 2401 20;
 • proizvodi na bazi cigareta bez sagorevanja (elektronske cigarete i duvan za elektronske cigarete).

Od 1. 6. 2024. godine obavezna najava prevoza odnosi se na sledeće tarifne oznake:

 • 2709 00 10, 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90, 3403 11 00, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 00, 3814 00 90 i 3826 00 90 u slučaju masovnih komercijalnih kretanja*
 • proizvodi tarifne oznake 8478 koji su namenjeni za pripremu ili preradu duvana ili duvanskih proizvoda;
 • duvan tarifnih oznaka 2401 10, 2401 20 i 2401 30;
 • elektronske cigarete;
 • duvan za zagrevanje.

*Članom 89 Zakona o trošarinama Slovenije (stav 3) definisano je značenje masovnih komercijalnih kretanja. Neupakovani proizvodi koji se prevoze u cisternama koji su sastavni deo prevoznog sredstva, ili koji se nalaze u IBC ili ISO kontejnerima ili drugim kontejnerima zapremina većih od 210 litara smatraju se masovnim komercijalnim kretanjem.

Radi lakšeg razumevanja slučajeva u kojima je potrebna i u kojima nije potrebna najava, u nastavku su dati primeri:

 • roba zapremine 50L se transportuje u buretu do 210L, najava NIJE POTREBNA;
 • ukoliko je roba upakovana u jediničnu ambalažu od npr. 25L, najava NIJE POTREBNA;
 • roba (bilo koje zapremine) se transportuje u IBC kontejneru od 1000L, najava JE POTREBNA;
 • roba zapremine 200L se prevozi cisterni, najava JE POTREBNA.

Prevoznik je dužan da izvrši najavu prevoza najmanje 3 radna dana pre otpočinjanja istog. Najava prevoza prethodno pomenute robe vrši se elektronski, popunjavanjem obrasca PN i slanjem istog na sledeću mejl adresu n101.fu@gov.si.

Napomena: Od 1. 6. 2024. godine promenjena je i forma obrasca za najavu a isti je dostupan u nastavku:

Više informacija o posebnoj kontroli pojedine robe i obavezi prethodne najave iste dostupno je OVDE.

Uputstvo za popunjavanje PN obrasca dostupno je na engleskom i slovenačkom jeziku.

Sažete informacije o novinama koje se primenjuju od 1. 6. 2024. godine dostupne su na engleskom i slovenačkom jeziku.

Za više informacija moguće je kontaktirati Upravu Slovenije nadležnu za poreze i finansije pozivom na sledeći broj: +386 08 200 1003.