Slovenija – Najava pojedinih roba

Prema članu 101. slovenačkog Zakona o trošarinama (ZTro-1) prevoznik je dužan da izvrši prethodnu najavu prevoza pojedinih vrsta robe.

Prema ovom članu, obaveza najave prevoza odnosi se na robu sledećih tarifnih oznaka:

  • proizvodi tarifnih oznaka 2710 19 91, 2710 19 99, 2710 20 90 ( ulja tarifnih oznaka 2710 19 91 i 2710 19 99 koja sadrže biodizel) i 3826 00 90 (biodizel i njegove mešavine, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijenih od bituminoznih minerala);
  • proizvodi tarifnih oznaka 2401 10 i 2401 20;
  • proizvodi na bazi cigareta bez sagorevanja (elektronske cigarete i duvan za elektronske cigarete).

Prevoznik je dužan da izvrši najavu prevoza najmanje 3 radna dana pre otpočinjanja istog. Najava prevoza prethodno pomenute robe vrši se elektronski, popunjavanjem obrasca PN koji je dostupan na engleskom i slovenačkom jeziku (PN-eng i PN-slo) i slanjem istog na sledeću mejl adresu n101.fu@gov.si.

Uputstva za popunjavanje PN obrazaca dostupna su na engleskom i slovenačkom jeziku možete pogledati OVDE.

Za više informacija moguće je kontaktirati Upravu Slovenije nadležnu za poreze i finansije pozivom na sledeći broj: +386 08 200 1003.