STRUČNA I PRAVNA POMOĆ PREVOZNICIMA NA TERITORIJI ITALIJE

20/04/2022
ITA

Udruženje obaveštava članove o potpisanom Ugovoru o poslovnoj saradnji sa slovenačkom firmom koja pruža usluge koje se odnose na stručnu i pravnu pomoć na teritoriji Italije.

Pomenutim Ugovorom Udruženje je dogovorilo sledeće pogodnosti za članove:

  • besplatno telefonsko savetovanje u slučaju prekršajnog i krivičnog postupka;
  • usluge asistencije u slučaju saobraćjnih nezgoda ili kvarova vozila na putevima u Italiji;
  • savetovanje i pomoć u administrativnim postupcima;
  • dogovaranje naknada za razne nezgode fizičkim licima;
  • savetovanje i posredovanje u postupcima kod nadzornih organa;
  • prevođenje i tumačenje dokumenata sa italijanskog jezika.

Svi članovi koji na teritoriji Italije imaju neki od gore navedenih problema mogu se obratiti Udruženju za više detalja.