12 TEZA

                

TIMOCOM: TRENDOVI U LOGISTICI ZA 2024. GODINU

20/02/2024

Trendovi u logistici: 12 teza o razvoju transportnog tržišta Koji trendovi i dešavanja će imati trajni uticaj na transport i logistiku u 2024. godini? Ekspertski krugovi, analize, kao i razgovori sa privredom i naučnim institucijama jasno ukazuju: špediterske i transportne kompanije, kao i trgovina i industrija, suočiće se sa različitim izazovima u ovoj godini. G. […]

Ceo članak