TIMOCOM: TRENDOVI U LOGISTICI ZA 2024. GODINU

20/02/2024

Trendovi u logistici: 12 teza o razvoju transportnog tržišta

Koji trendovi i dešavanja će imati trajni uticaj na transport i logistiku u 2024. godini? Ekspertski krugovi, analize, kao i razgovori sa privredom i naučnim institucijama jasno ukazuju:

špediterske i transportne kompanije, kao i trgovina i industrija, suočiće se sa različitim izazovima u ovoj godini. G. Gunar Gburek, rukovodilac sektora Business Affairs kompanije TIMOCOM,  navodi 12 stavki koje ukazuju na značajne trendove u svetu transporta, kao i njihov uticaj na budućnost logistike u Nemačkoj i širom Evrope.

Cena transporta će rasti usled poskupljenja putarina 

Usled ogromnog povećanja cena putarine u Nemačkoj i sličnih planova u drugim zemljama, cene drumskog transporta robe će prevazići nivo iz poslednjih godina. Treba očekivati povećanje cene prevoza do 12 %. Visoki troškovi ne mogu da u potpunosti da pređu na krajnje potrošače, te deo ovog tereta moraju da snose kako pružaoci transportnih usluga, tako i industrija i trgovina. Mnogo je “cenkanja” oko troškova nastalih zbog “praznih” kilometara, kao i oko toga ko treba da ih snosi.

Transportne firme suočiće se sa povećanim troškovima zaposlenih, kao i većim operativnim troškovima

Dodatne operativne troškove u vezi sa nekretninama, vozilima, kao i već uvećane troškove za ljudske resurse i drugo koje padaju na teret transportnih kompanija moći će da pređu na druge ali samo u ograničenoj meri. Prevoznici i špediteri će morati sami da ih snose. S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju, biće veoma teško ostvariti zaradu efikasnijim iskorišćavanjem kapaciteta kako bi se sačuvale ionako umanjene marže.

Udeo vozila sa smanjenom emisijom teško da će se povećati u 2024.

Malo je verovatno da će udeo vozila sa smanjenom emisijom značajnije porasti tokom 2024. godine. Sa jedne strane, takvih vozila jedva da ima na tržištu, a sa druge, prevoznici su veoma skeptični u pogledu toga koje je tehničko rešenje pravo za budućnost njihovog posla. 2024. će biti godina u kojoj će se većina kompanija uzdržati od investicija u nove pogonske tehnologije, one će čekati i posmatrati najveće aktere na tržištu. Još uvek je vrlo živo sećanje na iskustvo sa tečnim prirodnim gasom (LNG). Transportne kompanije se ipak sve češće susreću sa klijentima koji žele vozila sa smanjenom emisijom, kako bi smanjili troškove putarine i zagađenje životne sredine. Ova dilema će definisati diskusiju o ostvarivosti tehnologija budućnosti.

I dalje postoji nedostatak vozača, dok su troškovi zaposlenih visoki

Tokom 2024. će u principu biti lakše pronaći radnike za skladišta i administraciju. I dalje će postojati nedostatak vozača, kao što će i dalje biti teško pronaći pripravnike za obuku – u svim sektorima. Sve u svemu, troškovi zaposlenih ostaju na konstantno visokom nivou.

Zbirni utovari i dotovari dobijaju na značaju 

Opadajuća privredna aktivnost dovodi do smanjene potrebe za transportom i manjeg obima pojedinačnih pošiljki, tako da će potražnja za tovarnim prostorom opadati. Sa ovim će moći da se nose samo one kompanije koje su efikasne i fleksibilno preuzimaju dodatne utovare do kojih mogu da dođu. Jednostavniji puni utovari (FTL) biće predmet žestoke konkurencije u pogledu cene, dok se očekuje da će zbirni transport biti nešto unosniji.

Broj tendera će se značajno povećati

Uzdržanost u pogledu tendera iz 2023. godine, opravdana strahom od pogoršanja uslova u odnosu na raniji period ili čak izostanka ponuda, smanjiće se 2024. Industrija je preplavljena talasom tendera. Klijenti s jedne strane moraju redovno da objavljuju tendere, jer se neki ugovori koji ističu ne mogu produžiti, dok se s druge nadaju da će konkurencija dovesti do smanjenja cena. Ponuđači će verovatno profitirati od toga što mnogobrojne kompanije u kriznim vremenima pokušavaju da dobiju svaki nalog za utovar.

Uravnotežen odnos transportnih kapaciteta 

Tokom 2023. odnos tereta i tovarnog prostora bio je u proseku 60 prema 40, odnosno nešto uravnoteženiji u odnosu na prethodne godine. Ni 2024. godine se nećemo vratiti na odnos s kraja pandemije korone, kada su mnogi transportni kapaciteti bili izuzetno opterećeni. Prevoznici koji su tokom prethodnih godina velike potražnje sklopili dugoročne ugovore, biće sve više upućeni na ad hoc poslove. Ovo bi mogla da bude godina berzi tereta i platformi.

Više bankrota, ali skoro bez gubitka kapaciteta

Kapaciteti će uglavnom ostati isti, dok će se broj kompanija smanjiti. Aktivnosti kompanija koje postanu nelikvidne ili žele da odustanu od poslovanja, preuzeće konkurencija. Rezultat će biti sve veća konsolidacija, ali skoro i da neće biti novih aktera na tržištu. Vozači više vole da budu zaposleni, nego da postanu samostalni. Okvirni uslovi i budući izgledi za pokretanje posla biće jednostavno suviše loši i tokom 2024. godine.

Nema dobiti ni “prebacivanjem” na železnicu

Prebacivanje transporta na železnicu, naročito u kombinovanom transportu, biće na listi želja mnogobrojnih vlasnika robe i špeditera i u 2024. godini. Međutim, sama implementacija će ići teško. Velika ograničenja železničkog saobraćaja usled građevinskih radova, nedostatka kadrova, nedovoljnih kapaciteta na terminalima, kao i ograničenja usled nemogućnosti podizanja drumskih priključnih vozila dizalicom, ometaju značajnije prebacivanje na železnicu. Mnogo je, međutim, postignuto i time ako je obim železničkog transporta moguće održati na trenutnom nivou.

Konfuzija i mnogo posla oko zakonske regulative

Posledice Zakona o obaveznim proverama u lancu snabdevanja Nemačke postaće tokom 2024. po prvi put jasno vidljive, jer od 1. januara i preduzeća sa više od 1.000 zaposlenih moraju da analiziraju i dokumentuju rizike duž svojih lanaca snabdevanja i transporta. Mnogobrojni sertifikatori i savetnici, koji žele da profitiraju od ove pravne inicijative, već sada osećaju miris novih poslova. Velikom broju malih i srednjih transportnih preduzeća preti poplava zahteva za dokazivanjem od strane klijenata koji imaju obavezu izveštavanja. Ukoliko Savezni zavod za ekonomiju i kontrolu izvoza ne izađe uskoro sa jasnim uputstvima, ova tema će tokom 2024. biti predmet mnogih diskusija.

IT bezbednost i povećanje hakerskih napada

Bezbednost informacionih tehnologija biće u 2024. problem kao nikada ranije. Ugroženost IT sistema od strane hakera biće sve veća. S obzirom na to da prevencija i zaštita u većini malih i srednjih preduzeća ni izdaleka nisu na primerenom i potrebnom nivou, mnogi hakeri će imati uspeha. Pogođene kompanije, bilo da su u pitanju naručioci ili izvršioci narudžbi, koje nisu pripremljene za ozbiljne slučajeve, mogu upasti u ekonomske teškoće.

Logistika skladišta: Regionalne razlike na tržištu skladišnog i logističkog prostora 

Nakon sveopšteg manjka skladišnih kapaciteta tokom 2023. godine, situacija na tržištu nekretnina će se u 2024. razvijati različito od regiona do regiona. Dok će se situacija u ruralnim područjima relaksirati zahvaljujući slobodnom prostoru i novogradnji, koja će ubrzo biti dostupna na tržištu, u gusto naseljenim gradskim područjima i dalje neće biti dovoljno skladišnih kapaciteta. Nedostatak će se 2024. nastaviti i u sektoru specijalnih skladišnih nekretnina, npr. za opasne materije.