A12 Innal

                

PODSEĆAMO: NAIZMENIČNO PROPUŠTANJE TEŠKIH TERETNIH VOZILA U PRVOJ POLOVINI 2023. u AUSTRIJI

13/03/2023

Tirolske vlasti donele su odluku o naizmeničnom propuštanju teških teretnih vozila za prvu polovinu 2023. godine.

Ceo članak

AUSTRIJA: NAIZMENIČNO PROPUŠTANJE TEŠKIH TERETNIH VOZILA U PRVOJ POLOVINI 2023.

23/08/2022

Tirolske vlasti donele su odluku o naizmeničnom propuštanju teških teretnih vozila za prvu polovinu 2023. godine.

Ceo članak