NAIZMENIČNO PROPUŠTANJE TEŠKIH TERETNIH VOZILA U DRUGOJ POLOVINI 2024. GODINE U AUSTRIJI

12/03/2024
AUT

Tirolske vlasti donele su odluku o naizmeničnom propuštanju teških teretnih vozila za drugu polovinu 2024. godine.