AETR

                

DODATNO POJAŠNJENJE O UNOSU PRELASKA GRANICE U DIGITALNI TAHOGRAF

03/03/2023
EU

Dodatno pojašnjenje o unosu simbola države u tahograf prilikom prelaska granice.

Ceo članak