EU

                

DODATNO POJAŠNJENJE O UNOSU PRELASKA GRANICE U DIGITALNI TAHOGRAF

03/03/2023
EU

Dodatno pojašnjenje o unosu simbola države u tahograf prilikom prelaska granice.

Ceo članak

EVROPSKA KOMISIJA PREDLOŽILA NOVE EURO 7 EMISIONE STANDARDE ZA VOZILA

16/11/2022
EU

Evropska komisija predstavila predlog novih Euro 7 emisionih standarda

Ceo članak