EU

                

SAVET EU USVOJIO NOVI EURO 7 STANDARD

22/04/2024
EU

Savet Evropske unije je na sednici održanoj 12. aprila 2024. godine usvojio Uredbu o homologaciji motornih vozila i motora te sastava, sastavnih delova i zasebnih tehničkih jedinica namenjenih za takva vozila i njihove emisije i trajnost baterija (EURO 7) i o stavljanju izvan snage uredbe (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009.  

Ceo članak

DODATNO POJAŠNJENJE O UNOSU PRELASKA GRANICE U DIGITALNI TAHOGRAF

03/03/2023
EU

Dodatno pojašnjenje o unosu simbola države u tahograf prilikom prelaska granice.

Ceo članak

EVROPSKA KOMISIJA PREDLOŽILA NOVE EURO 7 EMISIONE STANDARDE ZA VOZILA

16/11/2022
EU

Evropska komisija predstavila predlog novih Euro 7 emisionih standarda

Ceo članak