SAVET EU USVOJIO NOVI EURO 7 STANDARD

22/04/2024
EU

Savet Evropske unije je na sednici održanoj 12. aprila 2024. godine usvojio Uredbu o homologaciji motornih vozila i motora te sastava, sastavnih delova i zasebnih tehničkih jedinica namenjenih za takva vozila i njihove emisije i trajnost baterija (EURO 7) i o stavljanju izvan snage uredbe (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009.

 

Tagovi: ,