Green lane

                

„GALILEO GREEN LANE“ APLIKACIJA SA PODACIMA O STANJU NA GRANIČNIM PRELAZIMA

09/05/2020

Sekretarijat saobraćajne zajednice aktivno deluje u nameri da se osigura nesmetani protok osnovnih proizvoda u regionu uprkos restriktivnim merama koje su preduzete usled izbijanja pandemije korona virusa.

Ceo članak