IQ CARD

                

IQ CARD – INFORMACIJE U VEZI SA ARAL STANICAMA U NEMAČKOJ

22/02/2024

IQ card obavestio je svoje korisnike da je došlo do promene u mreži ARAL stanica u Nemačkoj.

Ceo članak

IQ CARD – NOVE BENZINSKE STANICE U POLJSKOJ

05/02/2024

IQ CARD je proširio mrežu svojih stanica za snabdevanje gorivom za 240 BP stanica u Poljskoj.

Ceo članak

IQ CARD – NOVA BENZINSKA STANICA EKO STRUMA

16/01/2024

IQ CARD je proširio mrežu svojih stanica za snabdevanje gorivom. 

Ceo članak

IQ CARD – NOVE BENZINSKE STANICE U NEMAČKOJ

07/12/2023

IQ CARD je proširio mrežu svojih stanica za snabdevanje gorivom u Nemačkoj.

Ceo članak

IQ CARD – NOVE BENZINSKE STANICE U AUSTRIJI

07/09/2023

IQ CARD je proširio mrežu svojih stanica za snabdevanje gorivom za još 19 stanica u Austriji.

Ceo članak

IQ CARD – CALL CENTAR

24/08/2023

Ceo članak

AŽURIRANO: IQ CARD – NOVE BENZINSKE STANICE U NEMAČKOJ

16/08/2023

IQ CARD je proširio mrežu svojih stanica za snabdevanje gorivom za još 3 stanice u Nemačkoj.

Ceo članak

IQ CARD – NOVE BENZINSKE STANICE U NEMAČKOJ

09/08/2023

IQ CARD je proširio mrežu svojih stanica za snabdevanje gorivom za još 8 stanica u Nemačkoj.

Ceo članak

IQ CARD – NOVE BENZINSKE STANICE U AUSTRIJI

17/07/2023

IQ CARD je proširio mrežu svojih stanica za snabdevanje gorivom za još 129 stanica u Austriji.

Ceo članak

IQ CARD – NOVE BENZINSKE STANICE U ŠVEDSKOJ I ČEŠKOJ

14/06/2023

IQ CARD je uveo mrežu svojih stanica za snabdevanje gorivom u Švedskoj i Češkoj.

Ceo članak